Znaki BHP i przeciwpożarowe w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi

czerwony znak gaśnicyZnaki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znaki przeciwpożarowe są nieodzowną częścią wszystkich budynków, w których ich rozmieszczenie jest nakazane przez prawo. Doskonale wiemy, czego oczekują nasi klienci, znamy ich potrzeby, a także odgórne wymagania prawne, stąd oferta znaków obejmująca wszystko to, co niezbędne zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Są to na przykład znaki ewakuacyjne i oznakowania gaśnic oraz sprzętu ppoż. Co jeszcze znajduje się w naszej ofercie?

  • Oznakowania miejsc zbiórki ewakuacji
  • Oznakowanie instrukcji BHP na stanowisku pracy
  • Oznakowanie instrukcji zachowania podczas pożaru
  • Znaki nakazu
  • Znaki zakazu
  • Znaki ostrzegawcze
  • Oznakowania użytkowe
  • Oznakowania informacyjne
  • Chcemy jednocześnie podkreślić, że to tylko część ogromnej liczby znaków BHP i przeciwpożarowych dostępnych w naszym asortymencie.

 

Wysoka odporność materiałów użytych do produkcji

Wszystkie produkcje dostępne w ofercie znaków bezpieczeństwa to wysokiej jakości, odporne na uszkodzenia i stworzone przy pomocy najnowszych technologii elementy. Są niezwykle wytrzymałe i odporne na blaknięcie, dzięki czemu spełniają swoje zadanie informacyjne i ostrzegawcze przez wiele dekad. Co ważne, wiele elementów każdego znaku, najczęściej ramy, są fluorescencyjne, dzięki czemu widoczne również po zmroku. Skorzystaj z naszej bogatej oferty znaków BHP i ppoż.!

 

Czym są znaki BHP i przeciwpożarowe?

Drogi ewakuacyjne, urządzenia sygnalizacji pożarowej, sprzęt pożarniczy oraz środki ograniczające rozwój pożaru wymagają odpowiedniego sposobu znakowania. Rodzaj oznakowania dobierany jest na podstawie indywidualnej analizy charakterystyki danego obiektu, liczby jego użytkowników oraz stopnia bezpieczeństwa. Poprzez kolor oraz piktogramy znaki tego typu wskazują lokalizację sprzętu przeciwpożarowego, informują o rodzaju zagrożeń oraz wskazują drogę ewakuacyjną. Zastosowanie odpowiednich i czytelnych znaków przeciwpożarowych pozwala zredukować ryzyko wybrania nieodpowiedniej drogi ewakuacji.

Znaki BHP to piktogramy dotyczące ochrony pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewakuacyjne. Odróżnia się je po kolorystyce i kształcie, regulowanych przez polskie normy. Ich zadaniem jest przekazywanie określonych informacji, łatwych do odczytania, zwłaszcza dla osób nieznających przepisów BHP.

Znaki w kolorze czerwonym są znakami nakazu. Kolor ten stosowany jest także w oznaczeniu przedmiotów ochrony pożarowej. Znaki okrągłe w kolorze niebieskim informują o obowiązku stosowania środków ostrożności lub ochrony indywidualnej. Znaki ostrzegawcze są trójkątne w żółtym kolorze. Wskazują na niebezpieczeństwa. Natomiast kolor zielony zarezerwowany jest dla znaków informacyjnych. Takie oznaczenia są dopełnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Stosowanie znaków bezpieczeństwa regulowane jest prawnie. Tabliczki muszą spełniać określone wymagania, nie można ich wykonywać samodzielnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.