Jak działają systemy detekcji i sterowania gaszeniem?

Instalacje przeciwpożarowe są ważnym elementem każdego budynku, niezależnie od tego, czy jest to budynek mieszkalny czy komercyjny. Systemy detekcji i gaszenia mają na celu wykrywanie i gaszenie pożarów, zanim się rozprzestrzenią. W jaki sposób działają? O tym przeczytasz w dzisiejszym wpisie.

Elementy systemów wykrywania i gaszenia pożarów

Systemy kontroli wykrywania i gaszenia składają się zazwyczaj z kilku komponentów. Są to czujniki, detektory, siłowniki, sterowniki i inne powiązane urządzenia. Czujniki służą do wykrywania dymu lub ciepła w otoczeniu. Detektory identyfikują wystąpienie ognia lub dymu w określonym obszarze. Siłowniki służą do uruchamiania systemu gaśniczego. Sterowniki natomiast pozwalają na monitorowanie pracy systemu.

Jakie są rodzaje systemów wykrywania pożarów?

Istnieje kilka rodzajów dostępnych systemów detekcji, w tym czujki dymu, czujki ciepła, czujki płomienia i jonizacyjne czujki dymu. Optyczne czujki dymu wykorzystują czujniki wrażliwe na światło do wykrywania cząsteczek dymu w powietrzu. W czujkach ciepła do wykrywania zmian temperatury używa się czujników temperatury. Czujki płomienia wykorzystują czujniki podczerwieni do wykrywania płomieni z dużej odległości. Jonizacyjne czujki dymu z kolei korzystają z naładowanych cząstek do wykrywania cząstek dymu w powietrzu.

Jakie są rodzaje systemów gaśniczych?

Systemy gaśnicze, instalowane w ramach instalacji ppoż., występują w dwóch głównych rodzajach jako systemy wodne i gazowe. Systemy wodne wykorzystują wodę lub pianę do gaszenia pożarów poprzez ich schłodzenie lub stłumienie pianą. Systemy gazowe wykorzystują gazy obojętne, takie jak azot lub dwutlenek węgla. Niektóre systemy oparte na gazie wykorzystują również środki chemiczne, takie jak halon lub suchy proszek.